Novinky

Laudate hostovalo ve Stonavě

V neděli 19. března jsme se my členky pěveckého sdružení Laudate zúčastnily sváteční bohoslužby ve stonavském farním sboru, kterou provázel tamní pastor Doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D. Vystoupily jsme se dvěma písněmi, v jejichž hlubokých textech zaznívala velikonoční tematika. Sborovníci ve Stonavě jsou velmi srdeční a vřelí, proto se nám v tomto krásném kostelíku vždy velmi dobře zpívá. Děkujeme sboru za pozvání a milé přijetí. – Pavlína Volná …

Kandidáti do presbyterstva

Kandidáti do presbyterstva Funkční období r. 2023-2027 Volba proběhne v kostele 5. března 2023 v rámci sborového shromáždění (viz https://kostel-bludovice.cz/akce/sborove-shromazdeni/). Presbyteři Zástupci presbyterů …

Hudební ochutnávka z vánočních bohoslužeb

V sobotu 24. a v neděli 25. prosince se lidé z Havířova a okolí scházeli v bludovickém chrámu, aby si připomněli a oslavili narození Ježíše Krista. V kostele na ně čekala vánoční atmosféra, povzbuzující zamyšlení, usměvavé tváře a krásná hudební vystoupení. Štědrovečerní posluchače svým programem potěšily zpěvačka Anička, houslistka Vendy a varhanice Barča. Ranní účastníci bohoslužby si vyslechli vystoupení pěveckého souboru Laudate. …

Ladovská zima v Bludovicích

Do Česka dorazilo o víkendu husté sněžení, v nižších polohách přesáhla výška sněhu 30 cm. Na meteorologické stanici v Ostravě-Mošnově naměřili nejvíce prosincového sněhu od roku 2005. S nárůstem teplot je však podle Českého hydrometeorologického ústavu šance na tzv. bílé Vánoce ve většině městech ČR nižší než 20 %. Pro Ostravu ukazují čísla pravděpodobnost okolo 70 %. Přijďte se v sobotu přesvědčit sami, Štědrovečerní bohoslužba začíná jako vždycky ve 22:00! Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu Páně. Jaromír Nohavica …

Vzpomínková seniorátní bohoslužba

U příležitosti 100. výročí narození biskupa Władysława Kiedronie se dne 20. listopadu 2022 konala v bludovickém sboru seniorátní bohoslužba. Sborovníci a členové rodiny v rámci bohoslužby vzpomínali na bludovického rodáka, který byl dlouhá léta biskupem naší Slezské církve evangelické a. v. Na vzpomínkové bohoslužbě zazněl vstupní medailonek biskupa Tomáše Tyrlíka, kázání spojené s životopisem biskupa Kiedronie pronesl senior Janusz Kożusznik a hrou na housle doprovázel bratr Jan Pasz. Po bohoslužbě se ve sborovém sále konala výstava fotografií ze života biskupa Kiedronie, kterou lze zhlédnout i v období Adventu. Na závěr …

Mládežoví vedoucí v Bohumíně

V sobotu 12. listopadu se dorostoví vedoucí Adam a Matyáš zúčastnili akce Recharge. Na akci, která se koná v 16 zemích střední a východní Evropy, se schází více než 100 skupinek vedoucích mládeží, aby prožili den plný společenství, sdílení a vzájemného čerpání ze zkušeností. V areálu bohumínského kostela naši vedoucí strávili tento čas spolu s vedoucími mládeží z Karviné, Orlové, Albrechtic a Bohumína. …

Památka zesnulých v Bludovicích a Památka založení kaple v Šenově

V neděli 6. listopadu 2022 jsme si v celé církvi připomněli Památku zesnulých. V bludovickém sboru se u této příležitosti konala sváteční bohoslužba, v rámci které vystoupilo mužské kvinteto z Komorní Lhotky, jež obohatilo bohoslužbu pěti písněmi. Pastor Renata Firlová ve svém kázání vyzvedla biblickou Sáru a označila ji jako ženu víry pro všechny věřící a Abrahama jako muže, který se i přes svůj smutek nad ztrátou milované ženy zvedá a kráčí kupředu. Jeho pohled je upřen na Boha, který dává sílu a požehnání. Na bohoslužbě jsme také vyslechli jména …

Podzimní přespávačka

O posledním říjnovém víkendu uspořádali dorosťáci tradiční podzimní přespávačku, která se tentokrát konala v domácím prostředí bludovické fary. Na programu bylo vyřezávání dýní, pečení toastů nebo noční Stezka víry. Po čtyřech hodinách spánku mladí vstali na bohoslužbu Památky reformace. Zůstat vzhůru během kázání byl pravděpodobně nejtěžší úkol přespávačky… …

Neděle Díkůvzdání za úrodu

V neděli 2. října jsme v bludovickém kostele slavili neděli Díkůvzdání. Na bohoslužbě vystoupil pěvecký sbor Laudate a poté si sborovníci ve sborovém sále pochutnali na koláčích a frgálech z pece paní kostelnice Mirky Volné. Oltář a farní prostory naaranžovala Jarmila Rajdusová. …
nahoru