Novinky

Výměna oken

Vážení členové sboru, milí přátelé evangelického kostela v Bludovicích, již v roce 2019 se začalo velmi vážně uvažovat o výměně oken bludovického kostela, která již mnoho let neplnila svou funkci. Presbyterstvo sboru na čele s pastorem Vladislavem Volným se rozhodli tuto náročnou a velmi nákladnou akci zrealizovat. Vše začalo v listopadu roku 2019, kdy byla podepsána smlouva o dílo mezi zástupcem sboru, v té době pastorem Vladislavem Volným, a Truhlářstvím Czeslawa Michalika. Celková cena měla činit 1 083 197,- Kč. Vzhledem k této cenové náročnosti bylo dohodnuto, že budou vyměněna maximálně dvě okna ročně. Hned na to začaly …
nahoru