Výměna oken

Vážení členové sboru, milí přátelé evangelického kostela v Bludovicích,

již v roce 2019 se začalo velmi vážně uvažovat o výměně oken bludovického kostela, která již mnoho let neplnila svou funkci. Presbyterstvo sboru na čele s pastorem Vladislavem Volným se rozhodli tuto náročnou a velmi nákladnou akci zrealizovat.

Vše začalo v listopadu roku 2019, kdy byla podepsána smlouva o dílo mezi zástupcem sboru, v té době pastorem Vladislavem Volným, a Truhlářstvím Czeslawa Michalika. Celková cena měla činit 1 083 197,- Kč. Vzhledem k této cenové náročnosti bylo dohodnuto, že budou vyměněna maximálně dvě okna ročně. Hned na to začaly probíhat sbírky pro tento účel. První z nich se konala již na Štědrý den 24. prosince 2019, kdy se nasbíralo 29 671,- Kč.

Rok 2020 však přinesl do našich představ několik zásadních změn. Ta první byla, že se nám podařilo získat dotaci z ústředí naší církve ve výši 500 000,- Kč, což bylo velmi slibné pro úspěšné zvládnutí celé akce. Vážnou překážkou se stal termín ukončení díla – práce měly být vyúčtovány do března roku 2021. Tím se ale musel změnit celý plán výměny oken a Czeslaw Michalik byl postaven před hotovou věc: termín musí být zcela zásadně zkrácen. Po složitých jednáních paní farářky Renáty Firlové na ústředí církve jsme dosáhli svolení k odloženému vyúčtování, a to do konce roku 2021. I tak to však byl vzhledem k původní dohodě pro Czeslawa Michalika doslova šibeniční termín. Tímto chci našemu sborovníkovi vyjádřit velkou vděčnost a poděkování za precizně odvedenou práci i spolupráci se zástupcem památkového ústavu, který na celou akci dohlížel. Vynaložil obrovské úsilí, aby práci stihnul do konce roku 2021. Dalším významným zásahem do našich původních plánů byl nástup pandemie Covid-19. Veškeré plánované koncerty a další akce, od kterých jsme očekávali finanční přínos pro náš záměr, se nemohly uskutečnit V tomto období rovněž delší čas neprobíhaly bohoslužby, proto se nekonaly ani sbírky v kostele. Upřímně proto děkuji vám všem, ochotným dárcům, kteří jste si našli způsob, jak dostat svůj dar do sborové pokladny.

S odstupem času, kdy zpětně zjišťuji, jaké komplikace jsme překonali, jsem nesmírně vděčný Bohu, že nám dal dostatek síly a trpělivosti ke zdárnému dokončení tohoto díla. Czeslawa Michalika sice ještě čekají dokončovací práce na oknech v interiéru kostela, ale to je jen nepatrný zlomek v porovnání s tím, co je již vykonáno. Na začátku nového roku 2022 můžeme s radostí oznámit, že okna kostela jsou již nová. Pevně věříme, že časem dojde i k výměně oken ve věži a kulatých oken, která budou zdobit průčelí našeho kostela.

Závěrem ještě jednou děkuji za finanční dary. Díky každému z vás se teď můžeme všichni společně radovat z nových oken. A samozřejmě děkuji Czeslawu Michalikovi za precizně odvedenou práci, která je v souladu s požadavky památkového ústavu.

Luboš Rajdus, kurátor bludovického sboru

Sdílet
nahoru