Pěvecký sbor Laudate

Bis orat qui corde canitDvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.

Sbor Laudate je ženský pěvecký sbor, který pod vedením Pavlíny Volné zpívá již více než 20 let. Se svým písňovým repertoárem vystupuje desetkrát ročně: v kostele v Bludovicích, v kaplích v Šenově a na Šumbarku, ale i v okolních sborech SCEAV (Ostrava, Stonava, Suchá, Orlová). Soubor v současné době čítá 8 členek, které zpívají většinou dvojhlasně české a polské písně, občas si troufnou i na písně anglické, latinské nebo hebrejské. Sbor Laudate podporuje společné projekty, proto si rád zazpívá s bludovickým dorostem a mládeží nebo s pěveckým sborem z Ostravy. V minulých letech se několik členek souboru zúčastnilo dvou výjimečných pěveckých aktivit: nácviku oratoria Stvoření, se kterým společně s německými soubory vystoupily v roce 2017 v německém Braunschweigu, a nácviku Biblických písní, s nimiž se vystupovalo v roce 2018 v rámci 100. výročí vzniku Československé republiky v Ostravě.

– Pavlína Volná, vedoucí sboru

Našimi písněmi chválíme Boží svrchovanost
a toužíme přinášet poselství o Boží lásce všem našim sborovníkům.

V našem bludovickém sboru rádi zpíváme, ať už v rámci bohoslužeb, biblických hodin, ale také v ženském pěveckém sboru Laudate, který se schází pravidelně ve středu v 17 h na faře. Ve sboru se zaměřujeme se na zpěv českých a polských písní s duchovním obsahem, vystupujeme několikrát ročně v kostele v Bludovicích a příležitostně v jiných sborech (Stonava, Ostrava).  Naše setkání jsou rovněž okořeněna narozeninovými oslavami zpěvaček. Do našeho zpívajícího společenství zveme ženy ve věku 25 až 60 let.

Máte-li čas a chuť strávit čas v našem kruhu, neváhejte a přijďte mezi nás!

Vedoucí Laudate:
Pavlína Volná (pavlin.volna@seznam.cz)

nahoru