Konfirmační výuka

Krátce po narození našich dětí jsme je přinesli do kostela s touhou, aby byly pokřtěné. Na tuto událost odstupem let navazuje konfirmace. Zatímco u křtu vyznávali víru v Boha rodiče a křestní rodiče, u konfirmaci ji vyznává pokřtěné dítě osobně. Tomuto vyznání předchází vyučování, kterému říkáme konfirmační. Zúčastňují se ho mladí lidé ve věku od 12 let. Příprava trvá jeden školní rok (září–květen). Vrcholí osobním vyznáním víry a potvrzením slibu věrnosti Pánu Bohu v rámci bohoslužeb za přítomnosti rodičů a členů sboru.

Co je obsahem těchto setkání? Poznávání biblických zásad, obeznámení se s obsahem Bible, přiblížení historie církve, seznámení se s životem sboru, různé zábavné aktivity.

Jak je možné se přihlásit? Stačí přijít na první setkání, o jehož konání se objeví informace na bohoslužbě nebo webových stránkách sboru.

Měj odvahu a staň se jedním z nás!

Vyučující:
Renata Firlová (renafi@email.cz)

nahoru