Křest

Narození dítěte zásadně ovlivní náš život. Na toto období se připravujeme několik měsíců předem a pak se ještě snažíme naše dítě několik let dobře a správně vychovávat. Přejeme mu vždy jen to nejlepší.

Spočinout v Boží náruči je dar, který nám ve svátosti křtu nabízí samotný Bůh.

Při křtu nezletilého dítěte je potřebný souhlas obou rodičů. U obřadu vyznávají rodiče i křestní rodiče víru v Trojjediného Boha a slibují věrnost Bohu při výchově dítěte. Pokud jste nebyli pokřtěni jako malé dítě, je možné, po konzultacích s farářkou, uskutečnit tento křest i v dospělosti.

Toužíte-li pokřtít své dítě, je potřebné domluvit si termín setkání s farářkou.

nahoru