Skupinka Podaná ruka

Rádi si povídáte u odpolední kávy nebo čaje? Rádi něco vyrábíte, zpíváte a probíráte současné aktuality? Tak je tato skupinka přesně pro vás.

„Nikdy nelituj ani jednoho dne svého Života. Dobré dny ti přinesou Radost. Špatné dny Ponaučení. Smutné dny Sílu. A ty nejlepší dny krásné Vzpomínky.“

Podaná ruka je příhodný název, který vystihuje nabídnutou pomoc těm lidem, kteří potřebují zahnat samotu a alespoň na chvilku zapomenout na své trampoty při setkání s přáteli, kterým lze důvěřovat. Podaná ruka vystihuje nataženou pravici směrem k jakkoli negativně zasaženému člověku, ale také k těm, kteří dovedou rozdávat kolem sebe dobrou náladu a úsměv. Jistě se ptáte, jak to celé vzniklo? Do krásného bludovického kostela chodím již třináct let. Poslal mě tam sám Bůh, když jsem prožívala docela nepříznivé životní období. Velmi se mi tam zalíbilo a zjistila jsem, jak velmi působivá a účinná je modlitba. Tam jsem poznala Boží působení na lidského nešťastníka. Když jsem se několik let pravidelné docházky rozkoukávala kolem sebe a vstřebávala Boží atmosféru, začala ve mně dozrávat touha reálně vykonávat něco pro druhé sestry a bratry v Kristu. Myslela jsem přitom na 2. přikázání Desatera, kde je napsáno, že máme milovat bližního svého jako sebe samého.

Ve sboru se mimo nedělní bohoslužby setkávají skupiny dětí a dorostu, proto mě napadlo, že bychom se mohli setkávat i my starší lidé. Pastor Vladislav Volný byl touto aktivitou nadšen, a dokonce mi pomohl vymyslet název našeho společenství. První setkání se uskutečnilo v březnu 2017.  Náš program vyplňujeme sdílením životních zážitků, zpěvem, čtením na pokračování, Božím slovem, a také vyrábíme dekorativní věci z přírodního materiálu. Scházíme se každé první úterý v měsíci od 14 do 16 h na faře v Bludovicích. Organizaci zajišťuji já, biblické poselství zvěstuje pastor Renata Firlová. Tímto jsem vám chtěla, milí čtenáři, přiblížit činnost a význam klubu Podaná ruka. Byla bych skutečně moc ráda, kdybyste přišli mezi nás, případně se stali našimi aktivními přáteli. Srdečně se na vás těšíme.

– Ludmila Gvožďová, aktérka klubu „Podaná ruka“

Rezervujte si čas vždy 1. úterý v měsíci a přijďte na faru, začínáme ve 14 h.

Vedoucí:
Ludmila Gvožďová (gvozdova@email.cz)

nahoru