Pohřeb

Odchod blízkého člověka nás vždy zastaví. I v těchto chvílích vám chceme být nablízku. V době odcházení a umírání je možné kontaktovat farářku s prosbou o modlitbu, udělení svátosti nebo službou doprovázení a přítomností.

Smrt toho, kterého jsme měli rádi, před nás vždy klade otázku, jak žít dál?
V těchto chvílích odloučení a smrti pro nás horizontem naděje zůstává věčnost.
Cílem pohřebního obřadu v kostele je důstojné rozloučení a povzbuzení nadějí vzkříšeného Krista.

Pohřební obřad je možné vykonat nejen tradičním způsobem, ale i v kruhu rodiny nebo jen na hřbitově. Termín je možné domluvit i při návštěvě pohřební služby, telefonicky s farářkou.

nahoru