Biblická hodina v domovech pro seniory

V období stáří a zralého věku jsou pro člověka důležité vztahy, povzbuzení, pohlazení na těle i duši. To vše mohou senioři najít na našich pravidelných setkáních v domovech pro seniory. Čtením z Bible nebo různých krátkých příběhů, zpěvem nábožných písní může pookřát duch člověka. Budeme-li přitom naslouchat životním příběhům seniorů, můžeme se naučit moudrosti života.

Setkání probíhají v domovech: LUNA, HELIOS, SENECURA, GENERÁLA SVOBODY. Informace o setkání jsou vyvěšena na společných veřejných nástěnkách v domově nebo ohlašována místním rozhlasem.

Každý, kdo přijde, bude vítán!

Vyučující:
Renata Firlová (renafi@email.cz)

nahoru