Nedělní bohoslužba

Neděle je nejlepší příležitosti k načerpání síly pro náš každodenní život. Proto je každý zván do kostela na společné shromáždění. Je to čas, kdy se můžeme nadechnout, zastavit a posílit se. Skrze společenství věřících, modlitby, čtení Bible, naslouchání biblického zamyšlení, společného zpěvu a varhanní hudby může být ve víře posíleni a v mnohých životních situacích povzbuzeni.

I pro tebe je místo mezi námi!

Bludovice – kostel – začátek v 8.30 h.
Šumbark – smuteční síň – 2. neděle v měsíci v 11 h.

Podrobné informace najdete v Přehledu bohoslužeb.

nahoru