Biblická hodina na faře

Studium Bible je důležité pro osobní duchovní růst a upevnění víry. Zajisté je možné studovat Bibli doma o samotě, i to má velký význam pro náš duchovní život. Zveme vás však ke společnému sdílení se s Božím slovem. Čteme Lukášovo evangelium, diskutujeme nad jednotlivým kapitolami a verši. Vždy je obohacující a povzbudivé naslouchat vzájemným svědectvím. Součástí je i zpěv náboženských písní a modlitby. Setkání se koná na faře každé úterý (kromě prvního v měsíci) v 15 h.

Studuj s námi pravidelně Bibli!

Vyučující:
Renata Firlová (renafi@email.cz)

nahoru