Setkání Podané ruky s významnými umělci

V úterý 7. května 2024 se uskutečnilo pravidelné setkání účastníků Podané ruky. Letošní májové bylo výjimečné, neboť dle slov organizátorky Ludmily Gvožďové zavítal mezi přítomné jejich první host, jímž byla paní Mgr. Milada Kučerová, emeritní profesorka Gymnázia Komenského Havířov. Přednášející si pro posluchače připravila besedu na téma: Poklona Slovácku v díle Vítězslava Nováka a Joži Uprky. Možná že jste zaregistrovali, že letošní rok byl vyhlášen Rokem české hudby, protože si v něm připomínáme jubilea významných hudebních skladatelů. Jedním z nich byl hudební pedagog, skladatel, klavírista a horolezec Vítězslav Novák, který svou náklonnost ke Slovácku vložil do díla Slovácká suita a navázal zde přátelství s malířem Slovácka Jožem Uprkou. Účastníci se tak z úst přednášející dozvěděli mnohé ze života a díla obou významných českých umělců, zhlédli obrazy Joži Uprky a zaposlouchali se do Slovácké suity.

Na setkání Podané ruky jsme rovněž mohli jedné z účastnic, paní Janě Hrabcové, popřát k jejímu významnému životnímu jubileu. Sborovničce Ludmile Gvožďové děkujeme za její obětavost související s organizací této farní aktivity a srdečně zveme na další setkání, které se bude konat 4. června 2024.

Sdílet
nahoru