Správa hřbitovů

Ve správě máme tyto hřbitovy:
– starý hřbitov v Havířově – Bludovicích
– nový hřbitov v Havířově – Bludovicích
– hřbitov v Životicích

Úřední hodiny:
Každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 16h do 18h v budově evangelického farního úřadu – Selská 12 Havířov-Bludovice. Předem je možné domluvit telefonicky jiný termín.

Kontakty:
Administrativní pracovnice: Ing. Kateřina Treichelová, tel.: +420 602 888 103
Správce hřbitovů, kameník: Patrik Kubiczek, tel.: +420 602 524 989
Hrobník: p. Zábranský, tel.: +420 721 876 178

Provozní doba hřbitovů:
od 1. dubna do 30. září: 7:30 – 20:00
od 1. října do 30. března: 7:30 – 17:00

Důležité informace:
V případě pohřbu do země: Nutno sjednat nájem hrobového místa na dobu 20 let (tlecí doba) – výkop hrobu smí provést pouze hrobník, který má s námi uzavřenou smlouvu (p. Zábránský).
V případě zpopelnění: Před uložením urny do hrobu doložit kopii Listu o zpopelnění a sjednat nájem hrobového místa na 10 let.
Nájem hrobového místa se mimo výše uvedené sjednává na dobu 5 nebo 10 let Smlouvou o nájmu, která je na dobu určitou, platnost této smlouvy končí uplynutí této doby, nebo smrtí nájemce.
Cena se skládá z ceny za pronájem hrobového místa – stanovuje Ministerstvo financí a z ceny za služby – náklady na odvoz odpadu, sečení trávy, úklid, opravy, mzdy atd. Celková cena pronájmu hrobového místa je 90 Kč / m2 / rok.
Hrobové zařízení (rám, pomník, deska) je majetkem nájemce. Pronajímáno je pouze hrobové místo podle rozměrů na m2.
Péče o hrobové místo: Nájemce je povinen pečovat o své hrobové místo včetně 30 cm okolo svého hrobového zařízení.
Ukončení nájmu: V případě, že nájemce nemá zájem dále pronajímat své hrobové místo, je nutné toto místo uvést do původního stavu – nechat rozebrat a odvézt hrobové zařízení a srovnat zeminu.
Veškeré úpravy a opravy na hrobovém zařízení je nájemce povinen hlásit Správci hřbitova.

nahoru