Zkouška konfirmandů

Měsíc květen je v naší církvi měsícem zakončení ročního nebo dvouletého konfirmačního kursu. Neděle 5. května 2024 se stala pro pětici bludovických konfirmandů chvílí, kdy svým rodičům a sborovníkům odhalovali vědomosti a znalosti, které jim v průběhu školního roku vštěpovala pastor Renata Firlová. Konfirmandé nám představili Boží Trojici, připomněli, co bychom měli znát o modlitbě a Bibli a představili velké muže Starého zákona: Abrahama, Josefa a Mojžíše. Dívky i chlapci byli řádně připraveni, a proto je pastor Renata Firlová ujistila, že ve zkoušce obstáli. 

Sdílet
nahoru