Kaple v Šenově

Tiché místo uprostřed polí

Místo, kde lidé žijí, je stejně důležité, jako místo, kde po smrti odpočívají. Tuto skutečnost si uvědomovali obyvatelé Šenova už na konci 19. století, když začali vyvíjet aktivity směrem k vybudování hřbitova.  

Historie

Pozemek k založení evangelického hřbitova v Šenově daroval Matyáš Miksa. V r. 1862 byl posvěcen bludovickým farářem Bernardem Folwarczným a ve stejném roce byla postavena i dřevěná zvonice, na níž byl zavěšen 11. prosince 1869 zvon o váze 375 kg. Tesařské práce byly provedeny Františkem Hrbáčkem a jeho syny.  V r. 1896 byla postavena zděná hřbitovní kaple, která zde stojí dodnes. Dávnou historii připomíná centrální kříž z r. 1862 a náhrobky s nápisy českými, polskými i německými.

Současnost

Tiché místo uprostřed polí sloužilo k odpočinku zesnulých od r. 1861. Toto místo je místem jejich odpočinku dodnes. Není a nebude už však tak tiché a klidné, jako bývalo dříve. Okolo něj se rozšiřuje výstavba rodinných domků. Po více než 120 letech, kdy kaple bez problémů přestála nepřízně počasí i dějinných událostí, to vypadá, že jí okolní výstavba příliš nesvědčí. Před několika lety se objevily svislé trhliny po obou stranách apsidy. V r. 2018 proto byly provedeny sanační práce k zajištění její statiky. Z původních 91 hrobových míst je již 39 opuštěných. Stále je však 52 hrobů, o které rodiny zesnulých pečují, zdobí je květinami a zapalují na nich svíčky.

Detail náhrobku hofmistra Hermanna Menzela s německým nápisem (vlevo) a detail polského nápisu na centrálním kříži (vpravo).

Výhledy

Hřbitov i kaple v Šenově jsou ve vlastnictví FS v Havířově Bludovicích. V současné době se v kapli koná bohoslužba 1x ročně u příležitosti výročí jejího založení. Presbyterstvo se otázkou zachování dobrého stavu kaple intenzivně zabývá a hledá možnosti jejího širšího využití. Hřbitov provozuje Měpos, příspěvková organizace zřízená Městem Šenov, která se také stará o pozemek a jeho údržbu.

V letošním roce byla podána žádost o dotaci na projekt „Oživení kulturního dědictví-kaple na Sedlácích v Šenově“. Projekt zahrnuje zpřístupnění kaple nejen věřícím, ale i široké veřejnosti. První veřejné otevření kaple se bude konat dne 10. června 2022 v rámci celostátní akce Noc kostelů. Rada Města Šenova v čele se starostou Ing. Janem Blažkem schválila dotaci ve výši 49.000 Kč, a to na opravu a výmalbu interiéru kaple a přípravu na její otevření u příležitosti Noci kostelů. Souběžně probíhala také jednání s ředitelkou muzea v Šenově Simonou Slavíkovou, která vedou k úzké spolupráci našeho farního sboru a muzea.

Muzeum v Šenově má zájem o využití kaple k umístění obrazů rodu Skrbenských, jehož členové se dlouhá léta hlásili k evangelické víře a přes 300 let byli majiteli šenovského panství a šenovského zámku, který byl v r. 1927 téměř celý zbořen. Obrazy jsou v současné době v depozitáři na zámku ve Velkém Březně a jejich kopie je možné dočasně shlédnout na zámku v Hošťálkovech, který byl také ve vlastnictví Skrbenských. Muzeum má zájem o navrácení těchto obrazů zpět do Šenova.

Spolupráce s muzeem se jeví jako oboustranně výhodná. Farní sbor bude kapli i nadále využívat pro bohoslužebnou činnost a zároveň využití prostoru pro výstavu umožní muzeu získat zpět obrazy, které úzce souvisí s historií Šenova. Je v zájmu nás všech, aby se toto opomíjené místo znovu dostalo do povědomí širší veřejnosti. Proto je v současné době část aktivit presbyterstva zaměřena i tímto směrem.

Výzva

Přestože kaple v Šenově patří od svého počátku k FS v Havířově Bludovicích, chybí nám vazby na místní evangelíky, kteří mají k naší církvi, ke hřbitovu a kapli v Šenově osobní vztah.

Vyzýváme proto všechny, kdo mohou svými vzpomínkami nebo vzpomínkami svých blízkých, fotografiemi, dokumenty apod. přispět k ucelenému souhrnu informací i k obnovení vztahů, aby neváhali a zaslali nám své podněty na níže uvedené kontakty:

Renata Firlová, e-mail: renafi@email.cz, telefon: 739 108 583
Adéla Hlubinová, e-mail: adela.hlubinova@seznam.cz, telefon: 732 706 537

nebo poštou na adresu:

FS Slezské církve evangelické a.v.
k rukám Mgr. Renaty Firlové
Selská 10
736 01 Havířov Bludovice

Pokud znáte původní rodiny ze Šenova, které již mohou bydlet jinde a pro vzdálenost či přetrhané vazby nejsou aktivními členy FS, ale mohli by nám pomoci doplnit archivní informace, prosíme o jejich kontaktování, příp. předání kontaktu na ně. Zajímavosti týkající se historie obou míst budeme postupně zveřejňovat.

– Adéla Hlubinová

nahoru