Vítáme vás na stránkách

Bludovického
kostela

a také

bludovického sboru
Slezské církve evangelické a. v.

každou neděli v 8:30 hodin

Jste srdečně zváni
na nedělní bohoslužbu

uveďte do harmonie své tělo i ducha

Nenechte si ujít koncerty,
besedy a jiné akce

Bohoslužby každou neděli v 8:30
Ze života sboru

Co se událo

Laudate hostovalo ve Stonavě

V neděli 19. března jsme se my členky pěveckého sdružení Laudate zúčastnily sváteční bohoslužby ve stonavském farním sboru, kterou provázel tamní pastor Doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D. Vystoupily jsme se dvěma písněmi, …

Kandidáti do presbyterstva

Kandidáti do presbyterstva Funkční období r. 2023-2027 Volba proběhne v kostele 5. března 2023 v rámci sborového shromáždění (viz https://kostel-bludovice.cz/akce/sborove-shromazdeni/). Presbyteři Zástupci presbyterů …
Historie

Bludovický sbor
a evangelický kostel

Zajímá vás jaké byly začátky evangelíků u nás, co pro věřící znamenal toleranční patent, jak náročná byla výstavba bludovického kostela, kdo byli prnvní faráři a jaký byl život sboru během války i po ní? Nahlédněte do historie v tomto článku.

  • Bohoslužby každou neděli
  • Individuální prohlídky kostela
Můžete se těšit

Nadcházející události

O nás

Kdo jsme

Jsme součástí Slezské církev evangelické a. v. a společenstvím lidí, kteří v Hospodina, skrze Ježíše Krista, objevují plnost života. Chceme žít svoji víru v každodenním životě a být v ní povzbuzeni společným setkáváním a nasloucháním Božímu slovu. Toužíme být nejen společenstvím, ale v určitém smyslu i rodinou, v níž se každý cítí dobře a nachází své místo. Záleží nám na tom, abychom byli místem, kde je možné poznávat Boží lásku a kde je každý povzbuzován k osobnímu vztahu k Trojjedinému Bohu.

V našem kostele
je vítán každý

Cesta k pochopení

Osobní rozhovor

Někdy se člověk nevyzná sám v sobě a nedokáže najít směr a cíl. Někdy nás trápí vztahové problémy nebo nejrůznější pochybnosti. Někdy se v nás probouzí tušení, že je tu něco víc než jen svět lidských možností. Právě pro tyto okamžiky nabízíme osobní rozhovory v bezpečí zpovědního tajemství.

Krok od poznání

Jak se zapojit?

Nedělní bohoslužbu může navštívit kdokoli, bez jakéhokoliv ohlašování. Bohoslužba probíhá v kostele na ulici Selská 12 v Havířově – Bludovicích a trvá asi 60 minut. Zvažujete-li členství v našem sboru, oslovte místní farářku Renatu Firlovou, která vám ráda vysvětlí jak to u nás probíhá. Pro účast v kostele však není členství nutné.

Stačí si vybrat

Život sboru je pestrý

Nedělní škola Výchova k víře pro děti ve věku od 3 do 12 let, během níž se seznamují s biblickými příběhy, zpívají, tvoří a hrají společné hry.Více informací
Výuka náboženství Výuka náboženství pro děti předškolního a školního věku je vhodnou příležitostí, jak seznámit vaše děti s Biblí a křesťanskými hodnotami.Více informací
Konfirmační výuka Konfirmací vrcholí osobní vyznání víry a potvrzení slibu Pánu Bohu u pokřtěných dětí od 12 let. Konfirmační výuka trvá jeden školní rok.Více informací
Dorost a mládež Poznávání nových kamarádů a posilování přátelství u společných her, zpěvu a čtení Bible pro žáky a studenty od 13 do 25 let.Více informací
Skupinka Podaná ruka Rádi si povídáte u odpolední kávy nebo čaje? Rádi něco vyrábíte, zpíváte a probíráte současné aktuality? Tak je tato skupinka přesně pro vás.Více informací
Pěvecký sbor Laudate Ve sboru se zaměřujeme na zpěv českých a polských písní s duchovním obsahem. Do našeho zpívajícího společenství zveme ženy ve věku 25 až 60 let.Více informací
Nedělní bohoslužba Neděle je nejlepší příležitosti k načerpání síly pro náš každodenní život. Proto je každý v neděli zván do kostela na společné shromáždění.Více informací

Naší touhou je být rodinou věřících lidí, v níž Evangelium přetváří vše v našich životech a skrze nás všechno v našem okolí.

Ze života sboru

Co nového se událo zjistíte
v Bludovickém informátoru

Nahlédněte do každodenního života bludovického sboru prostřednictvím čtvrtletníku s názvem Bludovický informátor. Naleznete v něm spoustu zajímavých článků, pozvánky na různé akce, rozhovory s významnými a váženými osobami, úryvky poučných biblických textů, vybraná kázání, přání sborovníkům k životním jubileím a mnoho dalšího. To vše je navíc doplněno o názorné fotografie. Bludovický informátor je možné také zakoupit v tištěné podobě.

nahoru