Vzpomínková seniorátní bohoslužba

U příležitosti 100. výročí narození biskupa Władysława Kiedronie se dne 20. listopadu 2022 konala v bludovickém sboru seniorátní bohoslužba. Sborovníci a členové rodiny v rámci bohoslužby vzpomínali na bludovického rodáka, který byl dlouhá léta biskupem naší Slezské církve evangelické a. v. Na vzpomínkové bohoslužbě zazněl vstupní medailonek biskupa Tomáše Tyrlíka, kázání spojené s životopisem biskupa Kiedronie pronesl senior Janusz Kożusznik a hrou na housle doprovázel bratr Jan Pasz. Po bohoslužbě se ve sborovém sále konala výstava fotografií ze života biskupa Kiedronie, kterou lze zhlédnout i v období Adventu. Na závěr se rodina společně s faráři vydala na nový hřbitov poklonit památce biskupa Władysława Kiedronie.

Sdílet
nahoru