Netradiční slavení neděle Cantate 

7. května 2023 se v rámci bohoslužby konala zkouška konfirmandů. Čtveřice letošních konfirmandů – dvě dívky a dva chlapci – byla výborně připravena a zkoušku před svými rodiči a ostatními sborovníky všichni zdárně složili. 

Součástí bohoslužby byl rovněž slavnostní akt – slib presbyterů, který vedl senior Těšínsko-havířovského seniorátu Lukáš Sztefek. Pastor pronesl slavnostní kázání, ve kterém připomněl život a povolání proroka Elíši.

Slavnost konfirmace se bude konat 21. května 2023 v 8.30 h, na kterou srdečně zveme. 

Sdílet
nahoru