Laudate hostovalo ve Stonavě

V neděli 19. března jsme se my členky pěveckého sdružení Laudate zúčastnily sváteční bohoslužby ve stonavském farním sboru, kterou provázel tamní pastor Doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D. Vystoupily jsme se dvěma písněmi, v jejichž hlubokých textech zaznívala velikonoční tematika. Sborovníci ve Stonavě jsou velmi srdeční a vřelí, proto se nám v tomto krásném kostelíku vždy velmi dobře zpívá. Děkujeme sboru za pozvání a milé přijetí. – Pavlína Volná

Sdílet
nahoru