Akce

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Přednášky o předcích v havířovské knihovně

Hudební oddělení Městské knihovny Havířov Svornosti 86/2, Havířov

Pátráme po předcích je cyklus genealogických přednášek, které povede pan Mgr. Vlastimil Ciesar, gutský kronikář, regionální badatel a evangelický pastor. Na přednáškách se dozvíte jak začít pátrat po předcích na základě matričních údajů a jaké jsou první kroky. Dostanete praktické rady, naučíte se triky, základní pojmy a orientaci v křestní, svatební i úmrtní matrice.

Zdarma

Bohoslužba vyslání

Bludovický kostel Selská 12, Havířov - Bludovice

Duchovní služba Armády České republiky si Vás dovoluje pozvat na BOHOSLUŽBU VYSLÁNÍ 19. května 2022 v 17 hodin v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích. Při bohoslužbě bude zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví vyslán do služby vojenského kaplana Bosleslav Firla.

Srdečně Vás zveme na slavnost konfirmace

Bludovický kostel Selská 12, Havířov - Bludovice

V rámci slavnostní bohoslužby 4 mladí lidé potvrdí svůj křest složením slib věrnosti Pánu Bohu. Přijďte je v jejich rozhodnutí i vy podpořit.

Pozvání na svatodušní neděli

Bludovický kostel Selská 12, Havířov - Bludovice

Zveme Vás na oslavu letnice (neděle seslání Ducha svatého) připadající na padesátý den po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod Velikonoční). Po bohoslužbě bude následovat krátká hudební chvilka v kostele a již tradiční smažení vaječiny.

Pozvánka na Noc kostelů

Srdečně vás zveme v pátek 10. června na Noc kostelů do Evangelického kostela v Havířově Bludovicích a do Hřbitovní kaple v Šenově. V Bludovicích bude hlavním programem nádherný přednes varhanní hudby a v Šenově čtení z Knihy pamětí Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště s hudebním doprovodem a zpěvem.

Zdarma
nahoru