Akce

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Poslední Akce

Pozvánka na Noc kostelů

Srdečně vás zveme v pátek 10. června na Noc kostelů do Evangelického kostela v Havířově Bludovicích a do Hřbitovní kaple v Šenově. V Bludovicích bude hlavním programem nádherný přednes varhanní hudby a v Šenově čtení z Knihy pamětí Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště s hudebním doprovodem a zpěvem.

Zdarma

Pozvání na svatodušní neděli

Bludovický kostel Selská 12, Havířov - Bludovice

Zveme Vás na oslavu letnice (neděle seslání Ducha svatého) připadající na padesátý den po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod Velikonoční). Po bohoslužbě bude následovat krátká hudební chvilka v kostele a již tradiční smažení vaječiny.

Srdečně Vás zveme na slavnost konfirmace

Bludovický kostel Selská 12, Havířov - Bludovice

V rámci slavnostní bohoslužby 4 mladí lidé potvrdí svůj křest složením slib věrnosti Pánu Bohu. Přijďte je v jejich rozhodnutí i vy podpořit.

nahoru